MHFu Karlskoga har en mycket fin 6-spårig 36m träbana för 1/24 och 1/32. Banan är byggd 1981 av Hasse Nilsson efter en design av Conny Gillström. Här har det körts mycket bl a skala 1/24, ving 1/24 och model 1/32.

Sista tävlingen var Serie Väst 1988 därefter har det varit ett långt uppehåll i tävlandet men banan har använts hela tiden efter detta.

bilbanan

 

 

 

Om du kommer E18 till Karlskoga eller någon av vägarna norr ifrån mot staden skall du åka till den stora rondellen på E18 och ta av mot Degerfors på väg 205/243. Kör till första trafikljuset, sväng höger och kör cirka 50m. Sväng vänster och kör förbi första avtagsvägen på höger. Sväng in till höger vid andra avtagsvägen. Kör cirka 75m så ser du en avtagsväg till vänster. I källaren på första huset på höger sida på denna väg ligger MHF Karlskogas bana. Välkommen.

Kommer du från Degerfors skall du köra väg 205/243 mot Karlskoga. Det är vägen som går på västra sidan av sjön Möckeln. När du kommer in i Karlskoga skall du köra förbi Sjukhuset (höger sida) och Lidel (vänster sida). Sväng vänster vid nästa trafikljus.Kör cirka 50m. Sväng vänster och kör förbi första avtagsvägen på höger. Sväng in till höger vid andra avtagsvägen. Kör cirka 75m så ser du en avtagsväg till vänster. I källaren på gaveln i första huset på höger sida på Murarvägen 11 ligger MHF Karlskogas bana. Välkommen.

 

OBS!!! Om ni skall parkera på Grundläggarvägen så ställ er ej inom 10m från T-korsningen.

 

Telefon till lokalen 0586-300 90.